Praksis er viktig for studentene

Optikerstudenter på alle tre trinn har praksis, i hovedsak i optikerforretning. I tredjeklasse er praksisperioden på hele åtte uker og studentene ordner selv med praksisplass. 

Therese Backe Martiniussen koordinerer praksisperiodene for optikerstudentene for Universitetet i Sørøst-Norge (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Viktig forberedelse for jobben som venter

Det er utarbeidet praksisveileder for alle de tre praksisperiodene, slik at den enkelte veileder i butikk ser hva studentene skal gå gjennom. Det er en beskrivelse av oppgaver og utbytte. 

– Det krever en innsats av hele bedriften der studenten skal ha praksis. Krav til veiledere er at de har minimum ett års erfaring som optiker og at de har rett til å bruke diagnostiske medikamenter, forteller Therese Backe Martiniussen,som er praksiskoordinator ved Universitetet i Sørøst-Norge. 

– Det viktigste er interessen for å hjelpe, sier hun.

55 tredjeårsstudenter skal ut i praksis i Norge på nyåret, resten av kullet skal til utlandet.

I slutten av oktober skal førsteårsstudentene ut i sin første praksisuke for å oppleve hvordan det er å jobbe i optikerforretning. I nær fremtid skal skal de finne praksissted.

– Det pleier stort sett gå fint å finne praksisplass, selv om det er et stort trykk rundt Kongsberg og det sentrale østlandsområdet der de fleste bor. Bedrifter kan også melde inn at de ønsker å ta imot praksisstudenter, sier Therese Backe Martiniussen.

Har du spørsmål? Da kan du kontakte: therese.backe.martiniussen@usn.no

,