Praksis på Facebook

Avgangsstudentene i optometri er godt inne i sin siste tre måneders praksisperiode. De fleste har sin praksis i norske optikerforretninger, men noen har reist langt av sted. Du kan følge studentenes erfaringer i Moldova og Madagaskar på Facebook.

Oda Haviken i aksjon på svaksyntklinikk i Moldova (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Verdifull erfaring

Inntrykkene er mange når man plutselig blir rykket ut av norsk hverdag og plassert på sykehus og øyeklinikker i fattige land.

Norske avgangsstudenter i optometri gjør seg nå verdifulle erfaringer med hvordan det er å jobbe i et helsevesen med små ressurser.

To av gruppene har sine egne Facebook-grupper, der du kan følge studentene i hverdag og praksis, lese rapporter og se bilder fra livet på to steder som er veldig ulikt en norsk arbeidshverdag – men der det er mye å lære og oppleve!

De to gruppene skal også lage en studentbedrift. De heter henholdsvis Uncover Vision (Moldova) og Explore Vision (Madagaskar).

Følg studentene i Moldova her på Facebook

Følg studentene på Madagaskar her på Facebook