Moldova får optikere

Utdanningen av Moldovas første optikere er i gang, takket være norsk innsats. I juni kommer de 15 studentene til Kongsberg for å lære optoteknikk.

Dette er noen av studentene som om drøyt tre år blir Moldovas første optikere (Foto: Dag Øyvind Olsen)

I gang

I september i fjor startet optikerutdanningen ved det medisinske universitetet i Moldovas hovedstad Chisinau opp.

Etter fire år skal første kull optikere være ferdig utdannet, på høyeste nivå i Europa. Det tilsvarer Europeisk Diplom!

Utdanningen er kommet i gang etter mange års innsats fra ildsjelen Hans Bjørn Bakketeig og flere organisasjoner, norske myndigheter, Høgskolen i Sørøst-Norge og bidrag fra norske optikere gjennom Norges Optikerforbund.

Økonomisk støtte til de fire første årene er gitt av SIU – Senter for internasjonalisering av utdanning. Dette dekker hovedtyngden av utgiftene, men ikke alt. Derfor er fortsatt støtte viktig, slik at studentene skal få dekket studieavgiften.

På sikt er målet at finansieringen av utdanningen skal dekkes lokalt i Moldova.

Denne uken har prosjektleder Bonnie Uchermann fra HSN deltatt i en rekke møter med sine moldovske samarbeidspartnere, og han har møtt både studenter og ansatte.

– Studiet er godt i gang og vi har hatt viktige samtaler, både rundt finansiering og videre rekruttering til studiet, sier Bonnie Uchermann.

Han skal undervise studentene i optoteknikk når de kommer til Kongsberg 10 dager i juni. De lokale lærekreftene besøkte den norske optikerutdanningen i fjor høst, da fagplanene for studiet ble gjennomgått. Staben av undervisingspersonell er i hovedsak øyeleger.

Rekrutteringen av 15 studenter i fjor høst gikk veldig bra, og det medisinske universitetet i hovedstaden Chisinau tror på fortsatt god tilgang på kvalifiserte og motiverte studenter i årene fremover.

I løpet av året er målet å få på plass optoteknisk utstyr på universitetet i Moldova.