Reaksjon på pristilbud

Et tilbud om kampanjepris på fedmeoperasjon ved bestilling før 30. juni har fått flere leger til å reagere. Diskusjonen går både på faglige kriterier på behov for operasjon, operasjonskapasitet i Norge og ikke minst etiske aspekter ved å tilby helsetjenester på denne måten. Noen mener markedsføringen er forkastelig og uetisk.

 
Lasikreise tilbyr kampanjepris på fedmeoperasjon. Dette fikk blant annet legene Wasim Zahid og Jøran Hjelmesæth til å reagere.

– Det er helt greit at et sykehus eller en klinikk informerer om tilbudet sitt, men de burde utelatt å fortelle at de har tilbud, og at du må bestille innen 30. juni for å få kampanjepris. Det mener jeg er uetisk, og kan påvirke folk til å gå for en behandling som de kanskje ikke hadde trengt, sier Zahid i Adressa.

Hjelmesæth mener denne type markedsføring er helt forkastelig. En beslutning om å ta en fedmeoperasjon være godt gjennomtenkt, og ikke noe man føler seg presset på pris på. – Om folk som ikke trenger fedmekirurgi tar operasjon på grunnlag av slike kampanjer, kan de risikere komplikasjoner som blødninger, infeksjoner, tarmslyng, lavt blodsukker etter måltider, overflødig hud, og i verste fall død, sier han.

Administrerende direktør i Lasikreise, Håkon Nordeng, forstår ikke kritikken. Han mener at alle har salg og at det er priskrig. Han viser til andre aktører i det norske markedet. Direktøren har ingen betenkeligheter med den type reklame og mener at det er lov å reklamere for seg selv.

Les mer om markedsføringsdebatten i Adressa.

I Tidskrift for Den Norske legeforening er markedsføring av helsetjenester tatt opp til diskusjon flere ganger. En artikkel fra 2001 tar for seg temaet på en god måte, og viser det offentliges interesse innenfor denne type markedsføring. Her er kosmetisk kirurgi nevnt spesielt, et fagfelt som i dag er spesielt regulert på grunn av det som ble oppfattet som uheldig opptreden.