Rekruttèr en optiker!

Om ikke lenge skal tusenvis av utdanningssøkende finne ut hva de helst vil bli. Optikere trengs det flere av, og som optiker kan du faktisk være den beste til å rekruttere!

Stor interesse for optikeryrket på årets «Ta-utdanning»-messer som reiser land og strand rundt! (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Vær en ambassadør – du også!

15. april er søknadsfristen før høyere utdanning og sikker jobb blir stadig viktigere for mange.

Det kan optikerbransjen tilby! I tillegg til jobbmuligheter over hele landet. Mange kan flytte hjem etter endt utdanning, de trenger ikke bosette seg i en storby.

Et variert yrke med mange muligheter det er verdt å markedsføre!

Søkningen til optikerutdanningen har de siste årene vært god, slik at plassene fylles opp av vel kvalifiserte søkere. Det ønsker vi skal fortsette!

Det jobbes med rekruttering av hele bransjen, gjennom Synsinformasjon, både med informasjonsvirksomhet og deltakelse på utdanningsmesser over hele landet.

Men visste du at den personlige kontakten med optiker er det aller viktigste suksesskriteriet?

Er du optiker, vær en ambassadør for yrket du også. Bring gjerne temaet på banen når du har noen i synsprøvestolen som kan være aktuelle kandidater. For snart er det mange som skal velge yrkesvei!