Retina kan avsløre hjertesykdom

En studie undersøker om fotografering av retina kan avsløre tidlige tegn til hjertesykdom. Høyoppløselige bilder av mer enn 1000 pasienters øyne der det er mistanke om hjertesykdom, skal analyseres. Forskerne mener at i fremtiden, kan denne type undersøkelser gjøres av optikere.

 

Det er i dag flere kjente endringer på retina som knyttes til systemiske sykdommer. Diabetes og hypertensjon er to kjente og dokumenterte eksempler. Forskningen som settes i gang nå har som mål å kunne sette diagnose tidligere slik at livsstilsendringer som må til, kan settes i gang på et tidligere tidspunkt.

 

Les mer om forskningen på nettsidene til Optometry Today, side 7.