Reviderte retningslinjer

Fagutvalget i Norges Optikerforbund har ansvaret for å utvikle, revidere og oppdatere de kliniske retningslinjene. I år har de revidert to retningslinjer som vil bli publisert og gjennomgått på fagkonferansen i april neste år.

Fagutvalget består av leder Lene Luraas (t.v), Kristin Seland Agustsdottir, Marianne Mathisen, Martin Balke og Jon Gjelle (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Årlige revisjoner presenteres

I år har Fagutvalget revidert de kliniske retningslinjene for hyppighet av synsundersøkelse, samt retningslinjen for produksjon, tilpassing og utlevering av optiske hjelpemidler.

Det legges ned mye arbeid i oppdateringen av retningslinjene og det er Fagutvalgets viktigste oppgave.

Oppdateringene er blant annet basert på siste internasjonale forskning innen de aktuelle områdene.

Fagutvalget vil være til stede på fagkonferansen som holdes på Kongsberg 24.-26. april neste år, og de vil ha sin gjennomgang av oppdateringene søndag morgen (klokka 0900-0945).

De kliniske retningslinjene er ment som et nyttig verktøy og rettesnor i optikeres arbeidshverdag.

Klikk her for oversikt over de kliniske retningslinjene