Rød eller grønn bil?

I forbindelse med den tragiske påkjørselen av 12 år gamle Olav Hovda, gikk politiet raskt ut og etterlyste en rød bil. Dette kan ha vært en uklok avgjørelse. Nå er en grønn bil et hovedspor i saken. Professor Kolbjørn Brønnick reagerte på politiets etterlysning.

 Brønnick informerte politiet om at det kunne være uklokt å etterlyse en rød bil. Han påpekte at mennesker fargeoppfattelse i mørket er sterkt redusert, nesten fraværende. Mangel på lys gjør at vi feiltolker farger.Det er også godt kjent at nettopp fargene rød og grønn er de to fargene flest mennesker har problemer med. Rød-grønn defekter er godt kjent blant optikere, som daglig undersøker og dokumenterer folks fargesyn.

 

Optikere er også godt kjent med netthinnens staver og tapper – og deres funksjon i forhold til påvirkning av lys. Det at fargesynet gradvis svekkes og endres når lysmengden reduseres, er veldokumentert og kjent.

 

Brønnicks råd var derfor ut fra et synsmessig ståsted, et fornuftig råd. Hva politiet ønsket av informasjon i den taktiske delen av etterforskningen, kan være noe annet. Ifølge ulike medier ble politiet raskt klar over at bilens farge kunne være grønn i stedet for rød, uten at de gikk ut i mediene og korrigerte.

 

Les mer om Brønnicks kontrakt med politiet i Aftensbladet.