Røykestopp i oktober

Oktober er røykeslutt-måned og neste uke vil landets optikerforretninger motta informasjonsskriv som kan deles ut til pasienter som er motivert for å slutte å røyke. 

Stina Olsen Klæboe og Hans Torvald Haugo i administrasjonen pakker informasjonsmateriell som nå skal sendes ut til optikerforretninger landet rundt (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Klar, ferdig, stump røyken!

Samarbeidet med Helsedirektoratet om kampanjen Stopptober videreføres etter samme lest som i fjor. 

De som klarer å være røykfrie hele måneden, vil ha fem ganger større sjanse for å lykkes med å stumpe røyken permanent. Det viser forskning, og med støtte og oppmuntring, vil det være enklere å klare det.

Optikerbransjen, representert ved Synsinformasjon og Norges Optikerforbund, spiller på lag med Helsedirektoratet og setter søkelys på hva røyking gjør med synet.

At slik informasjon nytter, viser resultatet fra fjorårets kampanje. Langt flere kjente til at røyking skader synet etter at kampanjen var gjennomført.

Nå pakkes flyere som sendes ut i 40 eksemplarer til hver butikk. Informasjon om kampanjen og hva du kan bidra med overfor motiverte kunder/pasienter vil bli sendt i eget nyhetsbrev om få dager. Neste uke kommer informasjonsmateriellet i posten.