Kommunikasjon på agendaen

Synsinformasjon har et Kommunikasjonsutvalg som bistår i vårt informasjonsarbeid til befolkningen om syn og øyehelse. Nå planlegges en ny stor Forbrukerundersøkelse. Den skal gjennomføres i januar 2020.

Fra v: Anne Krogh Ankerstad (Krogh Optikk), Rolf Bøgeberg (Alliance Optikk), Christine Backe Staib (Synoptik) og Olav Vikesdal (c)optikk) Foto: Dag Øyvind Olsen

Viktige bidrag fra medlemmene

I utvalget sitter representanter fra medlemsbedriftene i Synsinformasjon og de bidrar med verdifulle innspill når vi skal lage pressesaker og annet innhold, som filmer til sosiale medier.

I løpet av et år lages det både nyhetsmeldinger, pressemeldinger og filmer av variert lengde, tilpasset ulike mediekanaler.

Annethvert år gjennomføres en stor og omfattende Forbrukerundersøkelse der over tusen nordmenn svarer på spørsmål om syn og øyehelse.

Denne undersøkelsen har blitt gjennomført siden 2005, og inneholder derfor historiske tall. Den gir et godt kunnskapsgrunnlag når det skal lages presse- og informasjonsmateriell.

Kommunikasjonsutvalget har denne uken hatt møte. Her ble også tilstedeværelsen i sosiale medier og nye ideer diskutert.

I år er det blant annet blitt distribuert filmer på sosiale medier om optikeryrket, solbriller, samt nærsynthet og langsynthet hos barn.

Filmene finner du på Synsinformasjons YouTube-kanal her