Se film om synets utvikling

Når fireåringer er på kontroll på helsestasjonene, sendes de som har synsfeil rett til øyelege og spesialisthelsetjenesten. 99 prosent av dem kunne fått like god hjelp av optiker, ifølge Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse.

Førsteamanuensis Gro Horgen Vikesdal (Foto: USN)

Når bokstavene hopper

10 prosent av norske fireåringer har behov for briller og blant elever i videregående skole har hele 40 prosent et slikt behov. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse har laget informativ film om synsutviklingen blant barn og unge.

Det er Gro Horgen Vikesdal som forteller om syn hos barn i barnehagealder til de går på videregående  i denne filmen.

Her presenteres interessant forskning og tall som er gjort av forskere ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg.

Over 6000 fireåringer har behov for briller og ukorrigert langsynthet i barneårene går ut over konsentrasjonen, og etter hvert evnen til å lese.

– Barna kan oppleve at bokstavene hopper, at det blir tåkete, og de kan få hodepine, sier Gro Horgen Vikesdal i videoen som ble presentert på Verdens synsdag.

I videregående skole har fire av ti elever synsfeil som kan korrigeres med briller eller kontaktlinser, men bare halvparten av dem har det.

Det er en stor samfunnskostnad knyttet til at mange som trenger synshjelp, ikke får det.

Se videoen på YouTube her