Siste sjanse: Bidra med utdanningsråd

Bidra med ditt råd til å gjøre optikerutdanningen god og relevant for fremtiden. Nå er det siste mulighet til å komme med innspill før de oversendes Kunnskapsdepartementet. Alle tilbakemeldinger mottas med stor takk av programgruppen.

Programgruppen og samarbeidspartnere i møte i Kunnskapsdepartementet før sommeren (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Utdanningen skal revideres

Det skal lages nye nasjonale retningslinjer for alle utdanningene i helse- og sosialfag, inkludert optikerutdanningen (Bachelor).

En programgruppe tar imot og jobber med innspill og de trenger fortsatt bidrag.

Snart skal denne gruppen levere et utkast til retningslinjer for utdanningen, som så skal ut på høring. Retningslinjene skal vedtas i Kunnskapsdepartementet i 2019 og iverksettes ved studieåret 2020/21.

Alle kan komme med innspill. Det er viktig for programgruppen hva bransjen og brukere av optikertjenester mener og hva man ønsker for fremtiden.

Det er to måter du kan gi innspill på. Det ene er på den åpne innspillsiden til Kunnskapsdepartementet.

Klikk her for å komme til denne siden

Medlemmer har også fått en questback. har du ikke svart på denne, eller mangler lenke, kan du kontakte oss på synsinfo@optikerforbund.no