Slag og syn på agendaen

Politikere og medier tar nå opp at mange ikke får hjelp med synsproblemer etter hjerneslag. Norges Optikerforbund har bidratt til å sette tematikken på dagsorden i flere år, og setter pris på at temaet aktualiseres.

Professor Helle K. Falkenberg har flere år jobbet for å løfte tematikken rundt synsproblemer etter hjerneslag. Her fra Arendalsuka i 2019 (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Tas opp i Stortinget

NRK har i innslag i Kveldsnytt og på nett sett nærmere på at seks av ti slagpasienter får problemer med synet, men at de fleste ikke får tilbud om synsrehabilitering.

NRK har besøkt Norges Blindeforbunds syn- og mestringssenter i Hurdal og sett på opptreningen.

Helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen fra Fremskrittspartiet tar opp manglende synsoppfølging av slagpasienter i Stortinget og hun håper å få støtte av helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Gjennom politisk arbeid, informasjonsmateriell og deltakelse på Arendalsuka har Norges Optikerforbund bidratt til å løfte tematikken, sammen med blant andre LHL Hjerneslag, Blindeforbundet og Universitetet i Sørøst-Norge.

Tverrfaglig samarbeid er viktig for oppfølging av slagpasienter, og her har optikere en rolle innen syn.

Helle Falkenberg, optikerprofessor og tidligere nestleder i NOF har vært en viktig ambassadør for å sette disse manglene i helsevesenet på dagsorden.

Les artikkelen hos NRK her

Se innslaget i Kveldsnytt på NRK her