Slag og syn

LHL Hjerneslag har foreslått å inkludere syn i publikumsbeskrivelsen av hovedsymptomer på slag. Helsedirektoratet har ikke konkludert.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Prate, smile, løfte, se?

Flere andre land har ifølge nettverket Norwegian Vision in Stroke (NorVIS) inkludert syn og balanse i sine symptombeskrivelser av hjerneslag.

I Norge har kampanjen «Prate, smile, løfte» vært frontet av Helsedirektoratet. 

– Innspillene vi har fått så langt spriker og vi mener at det er usikkerhet knyttet til gevinsten av å tilføye «se» til «prate, smile, løfte», sier seniorrådgiver Liv Hege Kateraas i Helsedirektoratet til magasinet Slagnytt som gis ut av LHL Hjerneslag & Afasi.

I 2020 ble det innrapportert 8917 slag fra norske sykehus. Av de med symptomer på syn, hadde 16,8 prosent synsfeltutfall eller dobbeltsyn.