Spår en bølge av mennesker med tørrhetsproblemer

Hvilke parametere gir problemer?
Dr Kisling mener at den største andelen av økende øyetørrhet kan tilskrives generell økende alder i befolkningen. Antall mennesker over 65 år vil øke dramatisk da personer født rett etter krigen nå er i denne aldersgruppen. Det høye antallet fødsler etter krigen varte i ca 18 år. Levealderen er klart økende. Dette betyr at andelen over 65 vil øke betydelig frem mot 2030.
 

Tørrhet i øynene kan ha ulike årsaker. Dårlig tårekvalitet, endringer med hensyn på selve øyelokkene og ufullstendige blunk er kjente årsaker til redusert øyekomfort relatert til tørrhet. Antall kvinner over 85 er dobbelt så høyt som antall menn i samme aldersgruppe. Andelen Sjøgren er høyere hos kvinner enn hos menn. LASIK-kirurgi nevnes av Dr Kisling som en medvirkende årsak til økende øyetørrhet i befolkningen. Han viser også til at flere med diabetes, bruk av antidepressiva, økende andel av glaukom også vil gi problemer. To litt mer perifere årsakssammenhenger for oss nordmenn er bruk av air-condition og tilgang til medisinsk marihuana. Ungdom bruker i dag opptil halve våken-tiden sin på PC, smart-telefoner, iPods og TV.
 

Kostnadene for å følge opp og behandlet alle disse menneskene med tørre øyne vil i følge Dr. Kisling bli enorme. En ting er oppfølgning av de som har øyetørrhet. Et annet aspekt er utvikling av ny kontaktlinseteknologi og andre produkter som kan brukes for å redusere tørrhetsplagene, eller for å hindre plager. Det er i dag mange som dropper ut av sin kontaktlinsebruk på grunn av dårlig komfort.
 

I Norge har vi som i USA en kraftig økende andel av befolkningen blant godt voksne. Vi har mange fellestrekk i samfunnsutviklingen med amerikanerne, og det er derfor å tro at en spådd utvikling i USA også vil merkes i Norge. Optiker er ofte første kontakt ved opplevde øyeproblemer. Skal du møte fremtiden på en god måte bør du oppdatere kunnskapen innen tørre øyne.
 

Les originalartikkelen ved å klikke her.
 

Ønsker du å diskutere temaet på Optometriforum klikker du her.