Spesialister markeres i Tromsø

Er du en av de mange optikerne som har fått godkjent din bransjeinterne spesialitet innen allmennoptometri eller ortoptikk og pediatrisk optometri siden forrige landsmøtesamling? Da håper vi du kommer til Tromsø!

Flere får spesialitet-godkjenning

Ved årsskiftet var det tildelt 80 bransjeinterne spesialiteter og rundt 20 av disse ble tildelt andre halvår i 2018.

Det er en milepæl og vi ønsker å markere de som har fått godkjenningen siste år, slik vi gjorde under landsmøtemiddagen i Molde i fjor.

Denne markeringen vil foregå under middagen lørdag 27. april på Radisson Blu Hotel i Tromsø.

Er du blitt spesialist siste år er du invitert til å få bevis tildelt på årets landsmøtehelg i ishavsbyen.