Spørreundersøkelse fra Norges Optikerforbund

Medlemmer i Norges Optikerforbund har i dag fått en egen e-post med kort informasjon om en spørreundersøkelse blant medlemmene. Denne besvares via eget nettverktøy som hentes opp via egen link. Har du ikke fått denne e-posten har vi mangelfull e-postinformasjon. Ta kontakt slik at vi får rette dette opp og du får vært med å si din mening!

 
God kommunikasjon med medlemmene er viktig. Selv om organisasjonen benytter flere plattformer aktivt i dag enn tidligere, er det behov for å spørre den enkelte om råd. Denne gangen spørres du om konkrete oppgaver NOF arbeider med i dag og hva som er viktig for deg fremover.

Styret i Norges Optikerforbund håper du tar deg tid til svare på spørsmålene og komme med innspill på arbeidet organisasjonen utfører. I forbindelse med landsmøte i Bodø vil tematikken tas opp.

Undersøkelsen lukkes om 14 dager, onsdag 12. mars er derfor siste dag for å si hva du mener via spørreskjemaet.