Stadig opplevelser i forbindelse med førerkort:

Enhver helsearbeider skal ha oversikt over og benytte til enhver tid gjeldende lover og regler i forhold til sin yrkesutøvelse. Dette er forventet. Optiker har ulike verktøy i sin verktøykasse i håndtering av ulike pasientgrupper. I forbindelse med føre

Venter på nytt NA0202:
Via nyheter på optikerne.no og i Optikeren er det synliggjort at det er utfordringer i håndtering av førerkortsaker. Et etterlengtet nytt NA0202 skjema er ikke ferdig produsert. Skjema slik det foreligger per i dag ikke er oppdatert i forhold til gjeldende regelverk. Dette har skapt problemer for førere som etter nye regler tilfredstiler tyngre klasser, men som ifølge det NA0202 skjema som benyttes, ikke gjør det. Førere har opplevd å bli urettmessig underkjent hos lege på grunn av dette. Se nyhet på optikerne.no 20. mai samt 27. mai. Et nytt oppdatert NA0202 skjema skal ifølge gode kilder være klart til bruk i august.


En henvendelse til administrasjonen viser en annen side av problematikken: helsepersonell som ikke har kjennskap til lover og regler i forbindelse med utskriving av førerkortskjema. Mulig er heller ikke kjennskapen på topp når det gjelder fastsatte krav i forhold til undersøkelsesmetoder.
 

Her er et redigert utdrag fra et brev som er en del av en pasientklage til fylkesmannen:

Synssjekk fra 70 år er lovbestemt. Opplevde for 2 uker tilbake ved konsultasjon hos Dr. X: – Du skal lese denne bokstavtavlen, sier legen. Ok, jeg leste tavlen med begge øyne, binokulært. Deretter la hun foran meg et ark A4 hvor det var tegnet en sirkel. – Nå skal du sette inn tall og klokken skal vise ti minutter over elleve, fortsetter legen.  Jeg påførte tall 22 23 00 13 14 15 16 osv og visere som viste 23.10.

Hun studerte tegningen, virket noe forvirret og uttalte: Nei, dette er feil og kan ikke godtas.

Jeg fikk en ubehagelig følelse av at nå ryker førekortet. Jeg forsøkte å forklare at det er to måter å angi klokkeslett på, men det gikk ikke inn. Derpå ba jeg om et nytt ark og påførte 9 10 11 12 1 2 3 4 5 osv og tegnet inn visere. Det ble etter nøye studie godtatt. – Dette er bedre, men det første du gjorde er feil og blir ikke godtatt, fortsetter legen.  Jeg registrerte at begge tegninger ble arkivert i min mappe.

Legegodkjenning ble utskrevet og jeg arkiverte den i min lommebok.

Deretter reiste jeg følgende spørsmål: Er det ikke riktig å sjekke ett øye av gangen?  -Jo, det er vel kanskje det, svarer legen. – Du har ikke sjekket Donders, fortsetter jeg. – Donders, hva mener du med det? sier legen. – Donders er en enkel, men grov måte å sjekke perifert syn, sidesyn, forklarer jeg og fortsetter: det er minst like viktig som lesetavlen, spesielt for eldre. Deretter demonstrerte jeg Donders test for legen. Legen takker for dette.

Pasientens tanker rundt dette er følgende: Er det ikke noe som heter kvalitetssikring for leger?  Ansvarlige undersøkere har med liv og død på veiene å gjøre. Fra 70 år er det helt klart at det bør foregå hos lege. Min lege undersøker ikke øynene monoculært, kun binoculært. Donders sjekkes ikke!
 

Dette utdraget viser at det skapes reaksjoner når forhold rundt førerkortsaker ikke håndteres på en god måte. Spørsmålene pasienten her stiller kunne like gjerne vært til en optiker eller øyelege som ikke gjør vurderinger etter gjeldende regelverk.

Ønsker du å diskutere temaet på Optometriforum klikker du her.