Statsbudsjettet: Likere konkurranse

I statsbudsjettet for 2020 fjernes momsfritaket for kjøp fra utlandet under 350,- kroner. – Dette skapere en likere konkurransesituasjon mellom nett og butikk. Forslaget ønskes velkommen, sier Per Kristian Knudsen, daglig leder i Synsinformasjon.

Det har vært lett for nettbutikkene å tilpasse seg norske mva-regler (Foto: P. Kr. Knudsen)

De siste årene har det vært flere tilbydere av kontaktlinser fra utlandet som har tilpasset seg norske regler for momsfritak. Ved å sende mindre kvantum med kontaktlinser til brukeren har det oppstått en uheldig konkurranseskjevhet som nå rettes opp. Så lenge forsendelsen har vært billigere enn 350,- kroner har ikke moms blitt lagt på.

Ordningen har slått feil ut for de som skal selge kontaktlinser i Norge. Norske optikere har moms i sine priser uavhengig av kjøpesum. Smutthullet har åpnet for utenlandske nettaktører som har kunnet konkurrere i det norske markedet uten å legge på moms.

– Nå bli konkurransen mer likeverdig, og prisbildet på nett blir mer realistisk, sier Per Kristian Knudsen. Både Synsinformasjon og Norges Optikerforbund har i ulike anledninger påpekt at det har vært en urimelighet i dette – spesielt ettersom nettaktørene har tilpasset seg og solgt forbrukeren kontaktlinser for 6 måneder, men sørget for at forsendelsen har vært tilpasset importregelen for momsfritak.