Statsbudsjettet: Økte forskjeller

Regjeringens forslag til endring av stønaden til barnebriller har skapt overskrifter i nettaviser og på sosiale medier. Norges Optikerforbund mener regjeringen starter i feil ende.

Forslaget til endring av stønad for briller til barn øker forskjellene (Foto: Colourbox)

Forslaget slår svært uheldig ut for barn med særskilte behov og kan resultere i at barn unødvendig får redusert syn på ett eller begge øyne. Det er viktig å huske at denne brillebruken er en behandling for å unngå varig tap av syn.

I stedet for å fullføre igangsatt arbeid for å finne gode kriterier for dekning av briller til barn, har regjeringen valgt å legge byrden for endringen over på barnefamiliene.

Flytter kostnader
Regjeringen sparer penger et sted, og vil trolig skape et øket forbruk andre steder.

Forslaget gjør det sosialt utfordrende for barnefamilier med dårlig råd og vil bidra til å øke sosiale forskjeller. Det oppleves mer traumatisk å søke om sosialhjelp enn å søke om å få dekket briller.

Forslaget kan være en katastrofe for enkelte barn med særskilte brillebehov.