Status for pasientskader

Det er innrapportert 11 nye optikerrelaterte saker hos Norsk Pasientskadeerstatning siste år. De fleste sakene er for hendelser som skjedde flere år tilbake i tid.

Rolf Jørstad er direktør i Norsk Pasientskadeerstatning (Pressefoto)

Få medhold

De fleste optikerforretningene i Norge har en kollektiv avtale i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) gjennom Synsinformasjon.

Kun 15 prosent av pasienter som klager på aktører innen privat helse med kollektiv NPE-avtale, får medhold. Dette er er svært lavt tall, og det er rundt halvparten av andre aktører.

Medholdsandelen for pasienter som klager på private aktører uten kollektiv avtale er på 27 prosent.

Samme tall for offentlig helsesektor er 33 prosent. Det betyr at 1 av 3 som klager på behandlingen innen offentlig helse, og får saken sin behandlet av NPE, får medhold og erstatning.

For optikere som er medlem i kollektivavtalen med NPE er dette tallet altså langt lavere.

Her er eksempel på et optikerrelatert sak fra NPE:

«Mann i 60-årene, søker erstatning for forsinket diagnostikk av netthinneløsning på høyre øye. 

Erstatningssøker oppgir å ha tåkesyn og en sort flekk som kom og gikk, og det føltes som en skygge. Han hadde ikke skarpsyn på øyet og han opplevde ikke lysglimt. Dette hadde pågått over flere dager. Optiker setter diagnosen grå stær og henviser øyelege på sykehus – som etter 6 uker diagnostiserte netthinneløsning.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har kommet til at vurderingen hos optiker ikke var i tråd med god medisinsk praksis. Ut fra symptomene burde netthinnen vært undersøkt samme dag som han var hos optiker. Hadde diagnosen blitt stilt denne dagen, og operasjon utført noen dager etter, mener NPE at han kunne gjenvunnet nærmest fullt syn.»

– Ut fra beskrivelsen har ikke optiker fulgt Norges Optikerforbunds anbefalinger. Det generelle rådet er å også undersøke netthinnen, selv med funn av katarakt og antatt behov for henvisning av denne. Retningslinje 8 for undersøkelse av pasienter med katarakt, anbefaler dilatert undersøkelse, sier fagsjef Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund