Telemedisin for øyepasienter

Telemedisin kan gjøre hverdagen for øyepasienter enklere i fremtiden. Samarbeid mellom optikere og øyeleger vil bidra til store besparelser både i tid og reisevei for pasienter, spesielt i distriktene. 

Førsteamanuensis Vibeke Sundling forteller om fordeler med telemedisin på NRK Dagsrevyen (Skjermdump fra NRK)

Til nytte for mange pasienter

I et innslag i Dagsrevyen 21 på NRK forteller førsteamanuensis Vibeke Sundling ved Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse på Kongsberg om et pilotprosjekt der det brukes videolink og telehelse for pasienter. 

I reportasjen vises en pasient som er inne for øyekontroll av sin diabetes. På den forrige kontrollen var det forandringer i en synsnerve, som kan være forstadium til grønn stær.

Dermed ble øyelege i Trondheim koblet inn på videolink, der han gikk gjennom journaldata og bilder av øyebunnen.

Sundling forteller om fordeler, ikke minst hvordan dette kan forkorte reiseveien for pasienter som har lang vei til øyelege.

– Dette er fremtiden, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund – men har sier optikere uansett skal gjøre sine vurderinger på selvstendig grunnlag og ikke lene seg ukritisk på denne type tjeneste.

Klikk her for å se innslaget på Dagsrevyen 21. Innslaget kommer 11 minutter ut i sendingen