Stilling i Statped

Statped sørøsts fagavdeling innen syn har en ledig 50% stilling for optiker. Avdelingen trenger en person med spesialisert kompetanse på synsnedsettelse da de tilbyr tilrettelegging av læringsmiljø for barn, unge og voksne med ulike synsvansker.

 
 

Stillingen er knyttet til Tverrfaglig synsutredningsteam, som er et flerfaglig team med bl. a. øyelege, optiker/optometrist, sykepleier og synspedagoger. Teamet samarbeider tett om å utrede alle synets delfunksjoner i ulike aktiviteter og under ulike synsbetingelser, og å gi en helhetlig vurdering av hvilke konsekvenser brukerens synsfunksjon vil ha for læring og utvikling.

Statped ønsker søkere med spesialisert kompetanse på utredning av synsfunksjons hos barn, unge og voksne med synsvansker. Søkere må ha spesiell interesse for utvikling av fagområdet.

Les mer om stillingen på Statped sine nettsider.