Stortinget får høre om syn

Torsdag denne uken er det åpen høring for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Tema er primærhelsemeldingen, og Norges Optikerforbund skal være med og sette synsfunksjonen på dagsorden.

Hans Torvald Haugo og Per Kristian Knudsen fra Norges Optikerforbund skal i Stortinget denne uken. Foto: Dag Øyvind Olsen.
Viktig helsemelding

Primærhelsemeldingen er et viktig dokument som legger føringer for helsevesenet i årene som kommer. Meldingen, som er utarbeidet av helseministeren, skal nå diskuteres i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Det er i denne høringen Norges Optikerforbund skal delta på denne uken.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i NOF sier han vil legge vekt på optikerens rolle, at optikeren som helsepersonell kan samarbeide tettere med andre profesjoner i helsevesenet. Det er spesielt viktig fordi syn i hovedsak faller utenfor den kommunale helsetjenesten, slik tjenesten fungerer i dag.

Høringen i Stortinget starter klokka 10, og varer helt fram til klokka 17. Rundt 60 organisasjoner skal delta, og hver enkelt får en tidsramme på fem minutter.

Presentasjonen til Norges Optikerforbund vil foregå klokka 1440-1445. En snau time senere skal Institutt for optometri og synsvitenskap ved Bente Monica Aakre ha sin presentasjon. Hun vil snakke om synsfunksjonen til eldre mennesker. Nasjonalt senter for optikk, syn og øyehelse ved professor Rigmor Baraas skal også ha en fem minutters presentasjon, og hennes tema er skolebarn og syn.

Fagpolitisk arbeid er viktig for Norges Optikerforbund, og deltakelse i åpne høringer i Stortinget bidrar til å øke kunnskapen om optikernes kompetanse.

Les om fremtidens primærhelsetjeneste her

Se programmet for høringen her

Høringen overføres på Nett-TV. Her kan du se direkte fra høringen