Strammer inn stipendordningen

Utdanningsminister Iselin Nybø (V) og strammer inn stipendreglene. Det uroer ministeren at så mange er innom høyere utdanning uten å ta en grad og gjøre seg ferdig. Nå skal det straffe seg økonomisk å ikke gjennomføre.

Det er mange faktorer som spiller inn for at en student skal gjennomføre et studieløp. Nå ønsker regjeringen å bruke økonomi som et virkemiddel. (illustrasjonsfoto: Colourbox)

Økonomiske virkemidler

Studenter som ikke fullfører en grad vil miste deler av stipendet, under omgjøring av lån til stipend. Dette kom frem i går under presentasjonen av forslaget til statsbudsjett.

Målet med ordningen er ifølge utdanningsminister Iselin Nybø å sørge for at flere gjennomfører studiet. Gjennomføringsgraden i Norge er lav sammenliknet med mange andre land. Omtrent en av tre har ikke oppnådd en grad åtte år etter at de starter å studere, ifølge tall fra SSB.


Håkon Randgaard Mikalsen er leder i Norsk studentorganisasjon. Han mener at forslaget har gode motiver men at virkemidlet er feil. Mikalsen sier at studentene også ønsker å gjennomføre og mener at det er synd at gjeldsbyrden kan øke og derved blir en straff. Norsk studentorganisasjon mener det bør være rom for å ombestemme seg underveis i utdanningsløpet.


Rekruttering og gjennomføring i studiet er noe Synsinformasjon er opptatt av.

Optometristudentene kan deles i tre kategorier: de som starter å studere for å bli optiker rett etter videregående, de som hopper over til optometri fra et annet studie og de som begynner på optikerutdanningen etter å ha fullført et annet studie.


Det vil være gruppen som hopper over fra et annet studie som påvirkes i størst grad av regjeringens forslag.


Konsekvensen kan være todelt. En kan tenke at færre hopper over fra et annet studie for å bli optiker. Det betyr at søkermassen blir mindre. En annen konsekvens kan være at de som hopper over til optometri i større grad ønsker å fullføre fordi tidligere studielån i mindre grad konverteres til stipend.


– Vi vet fra de siste årene at mange av søkerne til optometri er opptatt av å ta en utdanning som sikrer tilgang til arbeid, sier Per Kristian Knudsen, daglig leder i Synsinformasjon. Han vil avvente Stortingets behandling av utdanningsministerens forslag før det er mulig å spekulere i konsekvensen av forslaget for optikerbransjen.

Les mer om forslaget til innstramming i stipendordningen i VG