Svimmelhet, dobbeltsyn og perifer facialisparese

Dette er symptomer optikere kan møte. I dette tilfellet gikk pasienten til fastlegen for å få hjelp. Pasientbeskrivelsen viser hvor detaljert og omfattende en sykehistorie kan være.

Når synet endrer seg kan det oppstå ubehagelige situasjoner. I Norge oppsøker svært mange fastlege eller optiker hvis synet svikter.

En mann i slutten av 20-årene oppsøker fastlege etter noen dager med ustøhet og svimmelhet. Det iverksettes behandling, men problemene øker over tid. Mannen får gradvis høyresidig facialisparese, dobbeltsyn, hodepine og øresus.


Fastlegen henviser akutt til øre-nese-hals-avdeling to måneder etter første kontakt.

Ved undersøkelse og behandling hos spesialist viser det seg at sykehistorien er mer komplisert enn vanlig. Den første behandlingen som iverksettes er ikke spesifikk nok. Det gjennomføres ulike nevrologiske undersøkelser med flere okulære funn. Sykdomsbildet er mer komplisert enn først antatt.


Les pasientbeskrivelsen i Tidsskriftet for Den norske legeforening