Studiebarometer: God optikerscore

Optikerutdanningen scorer høyt på tilknytning til arbeidslivet, viser Studiebarometeret 2019. Helhetsvurderingen optikerstudentene gir utdanningen er høyere enn for andre utdanninger innen både helsefag og praktiske fag.

(Illustrasjonsfoto: Dag Øyvind Olsen)

Generelt gode resultater

– Det er positivt at optikerstudentene ser på tilknytningen til arbeidslivet som så god, sier daglig leder Per Kristian Knudsen i Synsinformasjon.

Dette er et område bransjen har jobbet med senere år, i tillegg til god rekruttering til utdanningen. Et realistisk bilde av hva man kan forvente seg etter endt utdanning, er viktig for alle studieretninger – men ikke alle lykkes like godt.

Utdanninger innen andre bransjer scorer ikke like høyt på dette feltet. Mens optikerutdanningen scorer 4,1  – får andre helseutdanninger bare 3,3 og andre utdanninger innen elektro- og maskinfag kun 2,9.

Skalaen på Studiebarometeret går fra 1,0 som dårligste karakter til 5,0 som beste.

Helhetsvurderingen for bachelorutdanningen i optometri er god, med 4,3. Gjennomsnittet for alle helsefag er 4,1.

Dårligst score får optikerutdanningen på tilbakemelding (3,1), organisering (3,6) og undervisning (3,7). Dette er imidlertid på linje med gjennomsnittet for andre helseutdanninger.

Klikk her får å se tallene hos Studiebarometeret