Syn etter slag

Nettstedet forskning.no tar for seg synsproblemer etter hjerneslag i en stor artikkel. I Norge jobbes og forskes det mye på tematikken nå.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Hva kan gjøres bedre?

Før sommeren tok Torgeir Solberg Mathisen doktorgrad innen området, og han er intervjuet i oppslaget hos forskning.no

Mange slagpasienter opplever at synsproblemer ikke blir fanget opp av helsetjenesten.

Nå er det utviklet et verktøy, en praktisk synstest for denne pasientgruppen.

Det kan du lese mer om i dette oppslaget hos forskning.no