Synsfelt på dagsorden!

Deltar du lørdag i Molde reiser du hjem med ny kunnskap om synsfelt generelt og kan utføre din rolle i førerkortvurderinger bedre. Det er satt av tre timer til oppfriskning, endring og påfyll som allerede mandag gjør deg i stand til å ivareta pasientene på en klokere måte.

Dette er en av figurene som var en del av arbeidsprosessen med Helsedirektoratet høsten 2016. Figuren er laget av Per Lundmark og Knut Luraas, to av de faglige rågiverne direktoratet rådførte i prosessene. Direktoratet burde benyttet tilbudet om å bruke denne figuren i selve veilederen, da modellen på en god møte viser gjeldende regelverk i førerkortgruppe 1.

Synsfelt kan være komplisert

Teorien rundt synsfelt kan oppleves tung og komplisert. Utredning av synsfelt skaper gode muligheter til å lære pasienten mer om eget syn og er således et viktig element i å tenke god synsrådgivning. Nye krav til førerkort har gjort det mer aktuelt enn tidligere å ha mulighet til å gjøre gode synsfeltvurderinger.

Lørdag formiddag under fagkonferansen vil Per Lundmark og Knut Luraas gi direkte innspill til deg som optiker i forhold til dine vurderinger av synsfelt. Du får direkte tips til hvordan du bør undersøke en pasient – både ut fra kravene i førerkortforskriften og tilhørende veileder, men også i forhold til god faglig skikk innen synsfeltutredning.

Dette er to ting som henger sammen, men det er viktig å forstå at myndighetenes krav til førerkort er noe annet enn faglig god vurdering av synsfelt isolert sett. Det legges opp til at du som deltager ikke skal være passiv hele tiden. Møter du opp, må du være forberedt på å bidra for fellesskapet!

Diskusjonene øyelegene og optikerne hadde med Helsedirektoratet resulterte i dagens regelverk. Et regelverk som skal tolkes og benyttes. Knut Luraas har funnet frem noen eksempler fra sine pasienter, og du får ta del i tankerekkene rundt vurderingene. Er det OK med førerkort her, eller er det ikke?

Bli en bedre synsrådgiver – delta på årets fagkonferanse!
Påmelding gjør du her

Har du ikke mottatt invitasjonskode? Send e-post til synsinfo@optikerforbund.no