Teknologi måler kjøreferdigheter

Forskeren Masahiro Tada har sammen med kolleger funnet teknologi som gjør det enklere å måle eldres kjøreferdigheter. Da blir det også lettere å vite hva de må trene på for å beholde førerkortet. Den norske forskereen Rolf Robertsen tror denne typen teknologi kan bidra til å bryte den onde sirkelen som mange eldre befinner seg i.

 
Robertsen ser nytteverdien i den nye teknologien. Systemet advarer mot farlig kjøring slik at sjåføren kan skjerpe seg eller kanskje ta en pause. Et slikt system i bilen kan gjøre at de eldre føler seg tryggere i trafikken, mener han.

 

Les mer om ny trafikkteknologi via NRK sine nettsider.Saken er tipset av optiker MSc Egil Stensholt