Teknologiske kontaktlinser

Det er flere som har ønsket om å legge ulik teknologi inn i kontaktlinser. Fremtidens linser vil trolig hjelpe oss med mer enn å se godt. De vil hjelpe for tørre øyne, tilføre øynene medisiner for eksempel i forbindelse med allergi og ha ulike skjermfunksjoner. Imec har konstruert en LCD-basert kontaktlinse.

 

Neste generasjon kan få en mer medisinsk funksjon, for eksempel å kontrollere lyset som når netthinnen ved spesielle behov.

 

I fremtiden ser Imec for seg at kontaktlinsen vil fungere som en skjerm. Brukeren kan se bilder foran seg i tillegg til å se ut i rommet. Dette er fremtidsteknologi, men trolig ikke veldig langt inn i fremtiden. Les mer og se video.Optikerne.no har tidligere hatt nyheter på liknende ideer, se nyheten fra 19. april 2012 om militær teknologi i kontaktlinser.

 

I en høring angående håndtering av medisinsk utstyr, har Norges Optikerforbund informert myndighetene om EUs arbeid for å regulere plano og andre typer kontaktlinser. Norges Optikerforbund støtter tanken om at kontaktlinser uansett om de korrigerer styrke eller ikke, har samme risiko for brukeren, som styrkekorrigerende kontaktlinser. Sett i lys av at fremtidens kontaktlinser vil ha nye bruksområder, er en endret regulering fornuftig.