Temadag om trafikk og syn

Til uken setter optikere trafikklærer-studenter på skolebenken. De skal lære om syn i trafikken, få demonstrert hva som skjer når man blendes, har ulike synsfeil og mye mer.

Utstyr som benyttes når trafikklærer-studenter undervises i syn til uka: Lysblendingskoffert, Den lille øyeboken, demonstrasjonsbriller for ulike øyesykdommer, forheng som reduserer synet til 0,5 visus, ulike synsprøvetavler og demonstrasjonsbriller for ulike synsfeil (Foto: Dag Øyvind Olsen).

Et viktig synsseminar

Seminaret for fremtidens trafikklærere ved Nord Universitet arrangeres av Synsinformasjon. Det er en årviss tradisjon.

Programmet lages av Trafikkutvalget i Norges Optikerforbund og det ledes i år av optikerne Tina Wammer, Anne Marit Hegge og Holgeir Klausen, samt trafikklærer Rune Rodahl.

Første halvdel av dagen handler om syn i trafikken, hvilke utfordringer man kan møte på – men også hvordan man kan se om andre ser dårlig.

Siste del består av praktiske demonstrasjoner. Da deles deltakerne inn i grupper som får teste blending og kjøring med redusert synsskarphet.

Dagen avsluttes med en oppsummering og debatt om hvordan seminaret bidrar til å gjøre den enkelte til en bedre trafikklærer.