Trafikk og syn i tretti år

Siden 1988 er det holdt temadag om syn for trafikklærerstudenter i Stjørdal. Seminaret holdes av Trafikkutvalget i Norges Optikerforbund og Synsinformasjon. Denne uken fikk en ny gruppe studenter «kjørt» seg!

Fra venstre: Christine Hægstad, Anne Marit Hegge, Tina Wammer, Rune Rodahl, og fra NORD Universitet: Ole Johan Storaas og Ståle Lødemel (Foto: Solveig Hovstein)

Slik var programmet

Trafikklærer Rune Rodahl startet dagen med å snakke om syn i trafikken og hvilke utfordringer man møter.

Optikerne Tina Wammer og Christine Hægstad forklarte hvordan du kan se at andre ser dårlig. 

Førsteklassestudentene ved trafikklærerutdanningen ble minnet på at svekket syn gir lengre reaksjonstid og dårligere oppmerksomhet. Dårlig syn er også en medvirkende årsak til mange trafikkulykker.

Dagen var delt inn i foredrag og demonstrasjoner. Studentene fikk prøve redusert synsskarphet ved kjøring, de fikk teste briller som demonstrerte ulike øyesykdommer og de fikk prøve hvordan man ser etter å ha blitt blendet.

Optiker Anne Marit Hegge demonstrerte effekten av ulike øyesykdommer ved hjelp av spesialbriller.

Studentene fikk selv prøve å kjøre med redusert synsskarphet ved hjelp av spesialfiltre foran øynene. De følte seg ikke komfortable med 0,5 i visus og syntes det var vanskelig å kjøre, spesielt når den lave solen blendet i tillegg.

Det kommer reportasje i neste utgave av Fagtidsskriftet Optikeren fra både trafikkseminaret og om Trafikkutvalget i Norges Optikerforbund.