Trenger flere ulike briller

Å ha ett par briller, er i mindre grad enn før dekkende for det reelle behovet. 37 prosent av brillebrukerne i landet sier at brillene ikke fungerer godt i alle situasjoner. Det viser en undersøkelse gjennomført for Norges Optikerforbund.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Krever mer av øynene

Et mer synskrevende samfunn med skjermbruk i alle varianter, er en medvirkende årsak til at mange føler at brillene ikke er gode nok i forskjellige situasjoner.

– I et stadig mer visuelt samfunn må briller tilpasses bruken. Å ha ett par briller, er i mindre grad enn før dekkende for det reelle behovet, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Han peker på at vi ikke minst veksler mellom å være på mange forskjellige skjermer, i ulike størrelser.

37 prosent av brillebrukerne sier at brillene ikke fungerer optimalt i en eller flere hverdagssituasjoner. Det viser en undersøkelse som er gjort av Kantar TNS på oppdrag fra Norges Optikerforbund.

Haugo sier i en presseutsendelse at folk flest vet forskjellen på en lesebrille og en avstandsbrille, men hva så med en databrille som man får dekket av arbeidsgiver til å jobbe på en PC? Den vil ikke være ideell for å jobbe på smarttelefonen du har fått av samme arbeidsgiver som et arbeidsredskap, når du sitter på bussen på vei hjem fra jobb. Da er øyeavstanden til den lille telefonskjermen mye mindre enn til den store dataskjermen på kontoret.

– Mange tror også at progressive briller tilpasser seg det vi ser og arbeider med. Men det gjør de ikke. Det er snarere brukeren som må tilpasse seg glassenes egenskaper, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Les hele presseutsendelsen her