Uendret brillestøtte

Ordningen med støtte til behandlingsbriller for barn, forblir uendret i revidert statsbudsjett. Men regjeringen ønsker å se nærmere på ordningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Illustrasjonsfoto (Colourbox)

Til vurdering

Dagens støtteordning har vært tema for flere politiske debatter. 

Spørsmålene har vært mange: Hvem skal få dekket briller og hvor mye skal de få?

Dagens ordning dekker behandlingsbriller for amblyopi etter gitte satser. Noen har tatt til orde for å øke dekningsgraden og pekt på at enkelte barnefamilier kommer dårlig ut.

Andre har ønsket at enda flere skal få støtte til briller. 

Mens det ikke er gjort endringer i Statsbudsjettet som ble presentert mandag, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum at ordningen skal gjennomgås.

Det ble for lite tid til dette før revidert budsjett skulle presenteres, sier han til VG.

Les oppslaget i VG her