Utmattet av virtual reality

Ikke alle nøyer seg med å jakte Pokémons, men dykker helt inn i en virtuell verden. Det kan føre til at samspillet mellom øyne og hjerne går i stå..

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Bieffekter av kunstig virkelighet

Ja, man kan bli dårlig av virtual reality, bekrefter det amerikanske forsvaret. 

I seks timer etter VR-simulasjon anbefales det at man ikke kjører bil fordi det kan komme ettervirkninger, skriver Adressa. For åtte prosent av befolkningen vil ettervirkningen vare enda lenger. 

Rent synsmessig er det et problem at objekter kommer tilsynelatende svært nært hodet i VR. Øyet fokuserer på samme avstand hele tiden i VR, men når man får et objekt så tett innpå seg, opplever hjernen at musklene i øyet burde fokusere på nært. Samtidig melder øyets fokus-system at alt ER i fokus.

Disse to signalene til hjernen stemmer ikke overens, og kan gi kvalme og utmattelse.

Det blir et misforhold mellom kroppens følelse av å stå i ro og det man opplever inne i VR. Hvis informasjonen fra balansenerven (som er i ro) og fra øynene (som ser at kroppen er i bevegelse) ikke stemmer overens, kan kroppen reagere med kvalme.

Les oppslaget i Adressa