Flott tilbud til optikere i Hedmark

Nytt regelverk for helsekrav til førerkort trer i kraft 1. oktober 2016. Optikere i Hedmark inviteres sammen med leger og psykologer til møter for å få ny oppdatert kunnskap om de kommende helsekravene.

Ett av Oslos travle kryss. Her skal man ha godt syn for å få med seg alle detaljer for å være en trygg sjåfør! Optikere har et viktig ansvar når det gjelder sjåførers syn. (Foto: Hans Torvald Haugo)
Flott tiltak

Fylkesmannen i Hedmark inviterer leger, psykologer og optikere i fylket vedrørende endringer i helsekrav til førerkort – en innføring i nytt regelverk. Optikere har mulighet til å melde seg på tre kurskvelder med likt innhold på følgende steder:

  • Tynset mandag 12. september 2016 kl. 12-18 i kommunestyresalen

  • Kongsvinger tirsdag 13. september 2016 kl. 14-20 i store-lille festsal, rådhuset.

  • Hamar tirsdag 20. september 2016 kl. 14-20 i møterom Sandtomta, Statens hus

– De nye reglene vil kreve et bedre samarbeid mellom helseprofesjonene. Derfor er det flott at helseprofesjonene med meldeplikt i forhold til førerkort kan ha en felles møteplass som dette, sier generalsekretær i Norges Optikerforbund Hans Torvald Haugo. Han oppfører medlemmer til å melde seg på.

Et tettere samarbeid mellom fastlege og optiker vil være nødvendig i flere førerkortvurderinger enn tidligere, hvis Helsedirektoratets intensjon om at spesialisthelsetjenesten skal avlastes, skal bli en realitet. Norges Optikerforbund oppfordrer optikere til å etablere og utvikle sine faglige nettverk, også med fastlegene. Nå blir dette viktigere.

Mer informasjon og påmelding.

Les de nye helsekravene til førerkort.