Utvikler kart for fargesvake

Fargelaboratoriet ved NTNU i Gjøvik forsøker nå å utvikle skjermkart som er skreddersydd fargesynet til den enkelte. Målet er at du med en app skal få kart i de fargene som fungerer best for akkurat deg.

Individuell tilpassing
Som kjent er det mange menn som har store problemer med å skille mellom røde og grønne fargenyanser. I kart brukes ofte rødt for å symbolisere viktig informasjon som veier, fordi det er en distinkt farge som skiller seg ut. Men slik er det ikke for de som har en rød-grønn fargesvakhet.

Forskning.no formidler informasjon fra NTNU (Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet) sitt fargelaboratorie i Gjøvik. 

Doktorgradskandidat Anne Kristin Kvitle sier hun ser på to ulike metoder for å tilpasse skjermkart for mennesker med fargesvakheter. En metode handler om universell utforming der man forsøker å utforme kart med farger som er tilpasset absolutt alle, i farger som flest mulig kan se.

Den andre metoden er å forsøke å finne en løsning som tilpasser farger til hver og en av oss – en adaptiv metode.

– Med den adaptive metoden kan man, basert på informasjon om hvilke farger som allerede finnes i kartet, og hvilke farger personen har problemer med, i stedet tegne opp kartet på nytt, sier Kvitle.

Med denne metoden vil de ulike kartelementene synliggjøres maksimalt ved at fargepaletten tilpasses hver enkelt sitt fargesyn.

Les artikkelen fra forskning.no/NTNU her