Verden trenger optikere

Det er knapphet på optikere i Norge, men behovet er enda større mange andre steder i verden. Halvparten av de som er svaksynte mangler bare briller, eller har briller med feil styrke.

Unge optikerstudenter i praksis på Kongsberg. Foto: Dag Øyvind Olsen
Stort prosjekt settes i gang

– Behovet for flere og bedre optikere og øyeleger i verden er skrikende, sier leder Bente Monica Aakre ved Institutt for optometri og synsvitenskap ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Aakre skal nå koordinere et stort Erasmus-prosjekt med samarbeidspartnere i flere land. Målet er å lage et mer homogent utdanningsløp på et høyt faglig nivå, med tilrettelegging for utveksling av studenter og ansatte. 

– Vel så viktig er det at vi legger til rette for at optikere kan jobbe i andre land. Det er stort behov for optikere, ikke minst i fattige land, sier Aakre i en artikkel til Senter for internasjonalisering av utdanning.

Optometri er en liten profesjon på verdensbasis, men den er lite homogen.

Det er bevilget over ni millioner kroner til samarbeidsprosjektet som går over tre år. Lærestedene er i Europa, India og Israel. Det betyr også at flere religioner møtes, så kulturell kompetanse kommer med på kjøpet.

Konkret skal det jobbes med å få studieplanene opp på europeisk nivå. Når prosjektperioden er over, skal alle partnerne kunne søke om å bli akkreditert for «European Diploma in Optometry». HSN var det aller første instituttet som ble akkreditert for dette høythengende diplomet.

Les oppslaget hos Senter for internasjonalisering av utdanning her