Verdens synsdag

Dette er dagen for å gjøre noe for svaksynte. Gi en synsundersøkelse, eller bidra på andre måter for å bekjempe unødvendig blindhet i verden.

Optiker Hans Bjørn Bakketeig i aksjon i Moldova (Foto: Hjelp Moldova)
Slik kan du bidra:

World Sight Day ble opprinnelig innført av Lions Club International for 16 år siden for å gjøre noe med unødig blindhet og synssvekkelse i verden. Dagen markeres nå andre torsdagen i oktober hvert år. Siden er Vision2020 opprettet, Verdens Helseorganisasjon er blitt involvert – og det gjøres mye i mange land.

Norges Optikerforbund er involvert med pengeinnsamling som kanaliseres til Optometry Giving Sight, og det pågående prosjektet med å starte optikerutdanning i Moldova. Her har optiker Hans Bjørn Bakketeig i organisasjonen Hjelp Moldva gjort en stor innsats i flere år.

Kontonummeret til Optometry Giving Sight Norge er 1203 28 82 666. Vipps: 11310

Optikerbedrifter og optikere oppfordres til å gi sitt bidrag i dag!

Det er et eget synsbilag i dagens utgave av Dagbladet, og i Oslo arrangerer Norges Blindeforbund to seminarer, et faglig arrangement på øyeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus Ullevål fra klokka 10-12. Hjernerelaterte synsvansker etter for eksempel slag er tema for foredrag her. Seminaret er åpent og holdes i auditoriet på øyeavdelingen (Bygg 36).

Senere på dagen er det et mer folkelig arrangement på Litteraturhuset i Oslo. Her skal en pasient fortelle om hvordan det var å miste synet etter slag, og det skal diskuteres hvordan man kan sikre god synsoppfølging av slagpasienter. Medlemmer i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget deltar her.

Det skjer på Litteraturhuset fra 1345-1545.

God Verdens synsdag!