Viktig brillemann for Moldova

Optiker Hans Bjørn Bakketeig fra Os utenfor Bergen jobber for organisasjonen Hjelp Moldova. Han bruker nesten all sin fritid til å hjelpe svaksynte i landet. For innsatsen har han fortjent mottatt hedersbevisning både i Norge og internasjonalt. Nå har Hans Bjørn vist sitt engasjement i Bergens Tidende.

 
Han ble tildelt Samfunnsprisen under landsmøtet til Norges Optikerforbund i 2010. Under tildelingen i Trondhjem ble det sagt følgende: Hans Bjørn har i mange år viet store deler av sin fritid til ett spesielt prosjekt i Moldova. Han har arbeidet i tverrfaglig team for å hjelpe vanskeligstilte i andre land. Arbeidet er i tråd med WHO sitt ønske om å styrke de lokale resursene og å konsentrere arbeidet lenge nok til at det får varig effekt.

Det står stor respekt av det arbeidet Hans Bjørn Bakketeig har lagt ned for å hjelpe andre. Han så problemene som ble skapt der det ikke var tilgang til synshjelp. Mulighetene for å se var ikke like for alle. Hans innsats i et fattig land som ofte glemmes har også resultert i betydelig støtte fra norsk UD som ser nytten i arbeidet som utføres.

Norsk optikerbransje støtter også arbeidet i Moldova på ulike vis.

Se en flott video på nettsiden til Bergens Tidende.