Viktig møte om barn og syn

Barn og syn ble satt på timeplanen i Helse- og omsorgsdepartementet denne uken. Ledelsen i Norges Blindeforbund, Norges Optikerforbund og Synsinformasjon deltok sammen med representanter fra optikerutdanningen på Kongsberg. De møtte blant andre statssekretæren i departementet.

Bak fra venstre Stian Innerdal, Unn Ljøner Hagen og Sverre Fuglerud fra Norges Blindeforbund. Gro Horgen Vikesdal til venstre, og i høyre kant Hans Torvald Haugo og Rigmor Baraas som representerte Optiker-Norge – sammen med Per Kristian Knudsen som har ta
Må skape forståelse

Det var under Arendalsuka for to uker siden at møtet ble avtalt, under et arrangement om barn og syn som ble holdt av Norges Blindeforbund og Norges Optikerforbund i fellesskap. 

Tirsdag denne uken tok statssekretær Frode G. Hestenes i Helse- og omsorgsdepartementet imot en delegasjon fra forbundene, sammen med representanter fra optikerutdanningen på Kongsberg. Det deltok også byråkrater fra departementet og Helsedirektoratet i møtet.

Flere har etterlyst en ny tilpasset retningslinje for oppfølging av barn og syn fra myndighetenes side. Norges Optikerforbund er opptatt av at for mange skolebarn går for lenge med synsproblemer det ikke blir gjort noe med, og det påvirker læreevnen.

Møtet var nyttig, og partene forstår hverandre. Revisjonen av ny retningslinje kan imidlertid ta noe tid.

– Det er mange elementer som skal på plass, og det må vi ha forståelse for, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Ved høgskolen skal man se på muligheten for å lage digitale verktøy for å fange opp synsvansker. NOF skal jobbe videre med økende bevissthet om barn og synsvansker, og Blindeforbundet skal synliggjøre brukerperspektivet. 

– Vi opplever politisk velvilje. Det er finansiering som er utfordringen, men vi skal jobbe enda tettere med politikerne etter valget innen synsoppfølging av barn, lover Hans Torvald Haugo.

Han sier det også er knyttet viktige bånd til Helsedirektoratet.

Barn og syn er et viktig arbeidsområde for Norges Optikerforbund de neste årene, og oppmerksomheten rundt tematikken er høyere enn før.