Viktig seminar om slag og syn

Hver tredje slagpasient får bortfall av synsfeltet, og mange opplever dobbeltsyn. Dette er en pasientgruppe optikere må være ekstra oppmerksomme på, mener Norges Optikerforbund. På slagdagen, 12.mai, arrangeres det et heldagsseminar om slag og syn i Kalmar. Du kan delta!

 


– Slagpasienter får som regel god behandling i den kritiske første fasen, men oppfølgingen er ikke alltid like god. Det er da mange opplever problemer med synet, og det stiller krav til oss som optikere å være oppmerksomme på slagrelaterte tilstander, sier generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.Rehabilitering av slagpasienter inneholder mange typer trening, men ofte er det lite oppmerksomhet rundt synsvanskene som kan oppstå. Og det er mange som rammes. I tillegg til at hver tredje slagpasient opplever bortfall av synsfeltet, får hver femte pasient dobbeltsyn.I Sverige har man over tid jobbet med et prosjekt kalt SMS – stroke med syn– syn med stroke.  Målet er bedre synsrehabilitering av slagpasienter og å hjelpe synsskadde etter slag.12. mai arrangeres det et heldagsseminar i Kalmar der norske optikere kan ha nytte av å delta. Her blir det  premierevisning av filmen «Synsbortfall midt i livet». Det svenske teamet skal presentere sine resultater basert på trening. Her skal man blant annet se nærmere på virkningene av trening i forhold til livskvalitet – og hva er god rehabilitering av disse pasientene?Det blir også presentasjon av erfaringer fra Nederland og deres prosjekt Auto & Mobility. Et annet foredrag tar for seg bruk av prismer for å utvide synsfeltet. De ser også på lesestøtte og hva man kan gjøre for å unngå dobbeltsyn.

Les programmet for konferansen her