Kjører med svekket syn

Nesten 1,4 millioner nordmenn bekymrer seg for at noen de kjenner ikke er skikket til å kjøre bil. Nå skal helsekravene i førerkortforskriften strammes inn. Reglene skal bli mer konkrete enn de gamle.

 
 

Svært mange vet om noen som av ulike årsaker kjører bil, selv om de ikke er skikket til det. Over halvparten oppgir alderdom som begrunnelse. Det viser en undersøkelse Ipsos MMI har gjort for Trygg Trafikk.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk sier til VG at det er alt for mange som kjører bil, som ikke burde gjøre det. Derfor jobber organisasjonen med å bevisstgjøre folk om temaet.

VG har møtt Aase Straume på 91 år som ikke ble fratatt førerkortet, selv om ble delvis blind, hadde mange sykdommer og gikk på ulike medisiner. Til tross for stadig svekket helse fikk hun fornyet førerretten flere ganger. Det var døtrene som til slutt satte foten ned. Selv stusser hun over at flere leger, over lengre tid, ikke tok fra henne førerkortet.

– Folk bør tenke over hvor bekymringsfullt det kan være for barn og barnebarn at man kjører bil i høy alder eller i sykdomsperioder. Også for sin egen del bør man tenke at man kan ødelegge seg eller volde skade på andre, sier hun til VG.

Utrykningspolitiet er enige med Trygg Trafikk om at det er alt for mange uskikkede sjåfører på norske veier. De oppdager med jevne mellomrom eldre som kjører i feil kjørebane eller på feil rampe til motorvei.

Undersøkelsen viser at det er få som sier fra om problemet. Kun tre av ti nordmenn har selv sagt til personene som de mener er uskikket til å kjøre bil, at de må gjøre noe med det.

Nå har Helsedirektoratet foreslått å gjøre helsekravene mer detaljerte, noe som vil føre til omfattende endringer i vedlegget til førerkortforskriften som dreier seg om helsekrav. Forslaget ble sendt ut på høring på nyåret. 

– Vi ønsker best mulig trafikksikkerhet for alle som ferdes på veiene, og håper at tydeligere grenser og mindre rom for skjønn vil gjøre at det blir færre sjåfører som ikke skulle hatt førerkort, sier avdelingsdirektør Bente Moe i Helsedirektoratet.

Allmenlegeforeningen er begeistret for endringsforslagene, og leder Kari Sollien sier til VG at det nå blir lettere for fastlegene å vurdere om helsekravene er oppfylt. 

Les hele artikkelen i VG her