Vil du hedre en kollega?

Kjenner du noen i optikerbransjen som fortjener en spesiell oppmerksomhet? Norges Optikerforbund vil dele ut priser på landsmøtet i Kristiansand neste år. Her kan du lese om de ulike prisene:

Hommerstadprisen er Norges Optikerforbunds høyeste utmerkelse. Prisen deles ut for langvarig og eksepsjonell innsats for optikerfaget og optikerutdanningen. Tone Garaas-Maurdalen (t.h) fikk i år tildelt Hommerstadprisen av daværende styreleder Anne Norvik
Fem priser

Har du forslag, lag en enkel opplisting hvorfor din kandidat fortjener oppmerksomhet på neste landsmøte. Du kan sende navn og begrunnelse til: hans.torvald@optikerforbund.no

Innovasjonsprisen

skal gå til en optiker/optometrist eller et team som står for:

-Tverrfaglig nytenkning som kan utvide fagets virkeområde

-Smittende faglig engasjement

-Fysisk utviklet hjelpemiddel, instrument eller metode

-Utviklet nisjemarked

-Forskning

Beste forbilde

skal gå til en optiker/optometrist eller et team som er et forbilde innad, ut fra ett eller flere av følgende kriterier:

-Gjennom sitt virke stimulerer til bedre rutiner i bransjen internt, som bedrer pasientens/kundens totalopplevelse

-«Det nytter» – er inspirerende drahjelp for kolleger og gir kreativitet eller nytenkning innen faget som pasienten eller kolleger kan ha nytte av

Samfunnsprisen

Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller grupper som har:

-Bidratt med samfunnsnyttig kreativitet

-Bidratt med samfunnsinformasjon som tjener bransjens anseelse og har betydning for samfunnet/pasienten

-Utført veldedighet av samfunnsnyttig, forbrukernyttig eler forbrukerrettet funksjon

-Gjennom aktivitet bidratt til økt tillit hos helsemyndigheter, presse eller befolkning

-Bedrevet forskning relatert til noen av de ovennevnte punkter

Norges Optikerforbunds hederstegn i gull – gullmerket

Gullmerket tildeles for særlig utvist interesse og aktivitet til fremme av faget. 

Hommerstadprisen

Norges Optikerforbunds høyeste utmerkelse for eksepsjonelt og langvarig engasjement for optikerutdanningen og den yrkesfaglige utviklingen av optikerfaget. Deles kun ut i spesielle tilfeller.