Vil gi optikere mer ansvar

Helsepolitisk talsmann i Høyre, Sveinung Stensland, har sendt en interpellasjon til helseminister Bent Høie. Stensland ber om at optikere får større ansvar for oppfølging av øyehelsen i Norge. 

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund sier Stenslands interpellasjon er i tråd med det NOF har jobbet for i flere år (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Interpellasjonen har resultert i et større oppslag i dagens Aftenposten.

En interpellasjon er et spørsmål en stortingsrepresentant kan stille regjeringen. En interpellasjon er ofte større og mer politisk viktig enn vanlige spørsmål som stilles i spørretimen, ifølge Stortingets nettside.

Stensland skriver at Norge har god dekning av optikere og at folk flest bor nærmere en optiker enn en øyeavdeling. Det vil gi nordmenn enklere tilgang til nødvendige kontroller flere steder i landet.

Han peker på at bedre utnyttelse av optikere vil gi mindre reisebelastning, kortere reisetid og være spesielt gunstig for pasienter i distriktene.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund setter pris på interpellasjonen. 

– Det er helt nødvendig at vi ser på mulighetene for å endre øyehelsetjenesten for å kunne møte fremtidens behov, sier Haugo.

Stensland fremhever også at optikere har høy faglig standard og moderne utstyr.

Klikk her for å lese oppslaget i Aftenposten