Vil ha syn på dagsorden

Norges Optikerforbund håper stortingsflertallet vil vedta et tillegg til Primærhelsemeldingen som inkluderer syn. Politikerne har vist stor interesse for syn etter flere møter og høringer på Stortinget der NOF har deltatt.

(Illustrasjonsfoto: Colourbox)
Speed-dating på Stortinget 

Sist uke fikk en rekke organisasjoner og aktører innen Helse-Norge presentere sine innspill til Primærhelsemeldingen. Denne meldingen er nå sendt på høring i Stortinget. Det viktige dokumentet skal meisle ut grunnfjellet i fremtidens helsevesen, som er primærhelsetjenesten.

Generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund fikk fem minutter på å presentere NOFs budskap, og besvare spørsmål fra medlemmene i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han la vekt på synet som vår viktigste sans, og at dårlig syn både hos unge og eldre er en utfordring for samfunnet. Han ba om at syn må få større oppmerksomhet i kommunehelsetjenesten, og at optikere gjerne vil samarbeide med kommunene. Optikere er tilgjengelige over hele landet.

Haugo presiserte at kompetansen til norske optikere aldri har vært bedre, og at at optikere jobber nært folk- med gode muligheter til å kunne gjøre enda mer for at befolkningen skal kunne se best mulig lengst mulig.

– Jeg sitter igjen med en god følelse, og vi fikk frem viktige poenger. For oss var det viktig at politikerne skulle få mulighet til å stille spørsmål. Det viste seg å være stor interesse for barn og syn, både under selve høringen, og i vår uformelle kontakt med politikerne utenfor høringssalen.

Hans Torvald Haugo sier flere politikere husket presentasjonen Norges Optikerforbund hadde i Stortinget i januar, da temaet var skolebarn og syn. 

Helse- og omsorgskomiteen skal nå ta med seg innspillene. Det vil trolig vedtas tillegg i Primærhelsemeldingen, når den kommer opp til behandling i Stortinget senere i høst.

– Målet vårt i første omgang er at syn skal bli nevnt, og at det i fremtiden skal bli en del av primærhelsetjenesten. Slik er det jo ikke i dag.

Haugo håper politikerne vil se på optikere som en yrkesgruppe det er naturlig å samarbeide med for flere aktører i helsevesenet.