Vitenskapsteori, forskningsmetoder og statisikk I (10 studiepoeng)

Har du hatt lyst til å sette opp et klinisk forskningsprosjekt i din optometriske praksis? Bli med på kurs ved AFOS på Kongsberg for å lære mer om hvordan du skal planlegge et forskningsprosjekt, om forskningsmetoder og rammeverket for å drive med klinisk forskning. Kursdager: 13, 14 og 15 januar; 7, 8 og 9 april; 26 og 27 mai. Søknadsfrist 10.desember 2010 Ingen kursavgift. Utfyllende informasjon finner du her.