Barn og syn: Bli oppdatert!

Hvordan vil optikers rolle være i fremtiden når det gjelder håndtering av barn? På Fagkonferansen i Tromsø blir du oppdatert på arbeidet som nå gjøres med Helsedirektoratets retningslinje for barn og syn.

Gro Horgen Vikesdal har vært rådgiver for Helsedirektoratet i arbeidet med ny retningslinje om barn og syn (Foto: Dag Øyvind Olsen).

Siste nytt om barn og syn

Retningslinjen «Undersøkelse av syn, språk og hørsel hos barn» er under revisjon. Mens det i dag er en retningslinje, vil den i fremtiden deles i to justert for alder: barn 0-5 år for helsestasjon, samt barn og unge  5-20 år for skolehelsetjenesten.

En bredt sammensatt ekspertgruppe fra ulike profesjoner har arbeidet med revidering av retningslinjene de to siste årene.

Førsteamanuensis og optiker Gro Horgen Vikesdal har vært rådgiver for Helsedirektoratet i innledende prosess, og hun sitter i ekspertgruppen som har ansvaret for arbeidet. Her deltar også generalsekretær Hans Torvald Haugo i Norges Optikerforbund.

Gro Horgen Vikesdal vil oppdatere deltakerne på Fagkonferansen vår søndag 28. april om dette viktige arbeidet som nå gjøres, og dele av sine tanker om hvordan optikere kommer til å jobbe med barn i fremtiden.