Bidra med kartlegging om hjerneslag

Er du optiker, blir du bedt om å bruke et par minutter på å svare på en undersøkelse om hjerneslag. Alle må få undersøkt synet etter hjerneslag, og optikere kan bidra.

Helle K. Falkenberg (Foto: Dag Øyvind Olsen)

Optikere kan gjøre mer!

Det er det tverrfaglige NorVIS nettverket som ønsker å finne ut hva optikere gjør i dag. Denne kunnskapen skal brukes inn mot nettverket, befolkningen, virksomheter og myndigheter.

Nettverket ledes av optometriprofessor Helle K. Falkenberg.

Undersøkelsen er anonym og kan gjøres via mobilen på et par minutter.

Norges Optikerforbund er partner i NorVIS.

Selv om du har svart på tilsvarende undersøkelse tidligere gjennom Oslo Economics, bes du også om å svare på denne undersøkelsen.

Dette er et viktig område der optikere kan bidra mye mer enn i dag, og det blir også tema på neste års fagkonferanse.

Klikk her for undersøkelsen